1397/04/05
برگزاری کارگاه آموزش احیا قلبی ریوی
برگزاری کارگاه آموزش احیا قلبی ریوی
کارگاه احیا قلبی ریوی با ارائه دکتر کهنسال و خانم دکتر گلاری در سالن اجتماعات بیمارستان با حضور پرسنل درمان انجام گردید
1397/03/02
نشست پزشکان متخصص بیمارستان با ریاست محترم بیمارستان
نشست پزشکان متخصص بیمارستان با ریاست محترم بیمارستان
1397/02/27
دیدار ریاست محترم بیمارستان رازی با ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار سراوان
دیدار ریاست محترم بیمارستان رازی با ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار سراوان
1397/02/12
بازدید معاونت محترم درمان به همراه ریاست جدید بیمارستان از بخش تالاسمی
بازدید از بخش تالاسمی