نمایش اخبار
معاون وزیر بهداشت:تخت های بیمارستانی افزایش 25 درصدی داشته است/ بیماران تنها ١٥ تا ٢٠ درصد هزينه داروهاي شيمي درماني را پرداخت می کنند/ 15 مرکز درمان ناباروری جدید و مجهز به امکانات نوین در کشور راه اندازی شده است/ توزیع 69000 دستگاه و تجهیزات پزشکی
1396/04/21 افزایش تختها

تخت های بیمارستانی افزایش 25 درصدی داشته است/ بیماران تنها ١٥ تا ٢٠ درصد هزينه داروهاي شيمي درماني را پرداخت می کنند/ 15 مرکز درمان ناباروری جدید و مجهز به امکانات نوین در کشور راه اندازی شده است/ توزیع 69000 دستگاه و تجهیزات پزشکی در بیمارستان های کشور

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات