1396/04/21
معاون وزیر بهداشت:تخت های بیمارستانی افزایش 25 درصدی داشته است/ بیماران تنها ١٥ تا ٢٠ درصد هزينه داروهاي شيمي درماني را پرداخت می کنند/ 15 مرکز درمان ناباروری جدید و مجهز به امکانات نوین در کشور راه اندازی شده است/ توزیع 69000 دستگاه و تجهیزات پزشکی
افزایش تختها
تخت های بیمارستانی افزایش 25 درصدی داشته است/ بیماران تنها ١٥ تا ٢٠ درصد هزينه داروهاي شيمي درماني را پرداخت می کنند/ 15 مرکز درمان ناباروری جدید و مجهز به امکانات نوین در کشور راه اندازی شده است/ توزیع 69000 دستگاه و تجهیزات پزشکی در بیمارستان های کشور