1397/07/24
بازدید امام جمعه محترم شهرستان سراوان حاج آقای بامری و فرماندهی محترم سپاه شهرستان سراوان جناب سرهنگ پودینه از بیمارستان رازی سراوان
بازدید امام جمعه محترم شهرستان سراوان حاج آقای بامری و فرماندهی محترم سپاه شهرستان سراوان جناب سرهنگ پودینه از بیمارستان رازی سراوان
بازدید امام جمعه محترم شهرستان سراوان حاج آقای بامری و فرماندهی محترم سپاه شهرستان سراوان جناب سرهنگ پودینه از بیمارستان رازی سراوان و عیادت ازبیماران و تقدیر وتشکر از خدمات ریاست و مدیران محترم بیمارستان
1397/07/22
برگزاری کارگاه مدیریت درمان سکته حاد قلبی 247
برگزاری کارگاه مدیریت درمان سکته حاد قلبی 247
1397/07/21
برگزاري كلاس آموزش سنجه هاي ادواري اعتباربخشي توسط اساتيد وكارشناسان محترم دفتر بهبود كيفيت واعتباربخشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان درسالن كنفرانس بيمارستان رازي سراوان
برگزاري كلاس آموزش سنجه هاي ادواري اعتباربخشي توسط اساتيد وكارشناسان محترم دفتر بهبود كيفيت واعتباربخشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان درسالن كنفرانس بيمارستان رازي سراوان
1397/07/14
خرید ونصب و راه اندازی دستگاه اسپیرومتری ( تست تنفس و نوار ریه) در بیمارستان رازی سراوان
خرید ونصب و راه اندازی دستگاه اسپیرومتری ( تست تنفس و نوار ریه) در بیمارستان رازی سراوان
1397/07/14
خرید دستگاه هولتر مانیتورینگ ریتم قلبی دربخش قلب وعروق بیمارستان رازی سراوان
خرید دستگاه هولتر مانیتورینگ ریتم قلبی دربخش قلب وعروق بیمارستان رازی سراوان
1397/07/14
خرید دستگاه هولتر مانیتورینگ فشارخون دربخش قلب وعروق بیمارستان رازی سراوان
خرید دستگاه هولتر مانیتورینگ فشارخون دربخش قلب وعروق بیمارستان رازی سراوان
1397/07/14
اجرای ترکیبی دیوارپوش و سقف کاذب در اتاق های رادیولوژی و اتاق پزشک اورژانس بیمارستان رازی سراوان
اجرای ترکیبی دیوارپوش و سقف کاذب در اتاق های رادیولوژی و اتاق پزشک اورژانس بیمارستان رازی سراوان