1397/03/02
نشست پزشکان متخصص بیمارستان با ریاست محترم بیمارستان
نشست پزشکان متخصص بیمارستان با ریاست محترم بیمارستان
پزشکان متخصص بیمارستان در نشستی در محل دفتر ریاست محترم بیمارستان از مشکلات گفتند
1397/02/27
دیدار ریاست محترم بیمارستان رازی با ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار سراوان
دیدار ریاست محترم بیمارستان رازی با ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار سراوان
1397/02/12
بازدید معاونت محترم درمان به همراه ریاست جدید بیمارستان از بخش تالاسمی
بازدید از بخش تالاسمی
1397/02/12
تودیع معارفه ریاست بیمارستان
دکتر محمد قره بگلو رئیس بیمارستان رازی شد